Cân điện tử WLC 10/A2 10kg chính xác 0,1g - Radwag

Cân điện tử WLC 10/A2 10kg (0,1g) - Radwag
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Cân Đông Đô nhập khẩu từ Âu châu về dòng cân điện tử WLC 10/A2 10kg chính xác 0,1g - hãng Radwag đạt chuẩn OIML (đọc thêm tại đây).
Đây là Cân điện tử được thiết kế cho kết quả nhanh chóng, chính xác đến 0,1gram chỉ trong "chớp mắt", với chuẩn IP43 cân phù hợp dùng cả trong các phòng kỹ thuật lẫn sử dụng công nghiệp. Sử dụng nguồn điện lưới 220V hoặc có thể mang xách đi nơi khác với pin sạc được đi kèm trong cân, ngoài ra cân WLC 10/A2 còn có thêm móc nhỏ dưới đáy giúp linh hoạt hơn trong việc sử dụng cân những vật ở dạng vô định hình như nước, dầu,...

Các chức năng cơ bản của cân điện tử WLC 10/A2 10kg chính xác 0,1g - Radwag gồm có:
Pin tích hợp Pin tích hợp
Cân trọng lượng Cân trọng lượng
Chức năng đếm mẫu Chức năng đếm mẫu
Chức năng cộng dồn Chức năng cộng dồn
Tính phần trăm Tính phần trăm
Chức năng tính tổng Chức năng tính tổng
Móc treo dưới đáy cân Móc treo dưới đáy cân