Cách kiểm tra hàng hóa nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc (China - PRC)

Nguồn: Cân Đông Đô
Sau đây Cân Đông Đô xin hướng dẫn Quý khách cách kiểm tra hàng hóa nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc (China - PRC):

1. Vào website: http://www.chinaorigin.gov.cn
2. Chọn tab Verification For Public và nhập đầy đủ thông số sẽ được như hình dưới (chú ý nhập đúng số và chữ cái (kể cả chữ viết HOA):
Tra cứu C/O form E nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc (China - PRC)
3. Nhập các thông số theo yêu cầu của web (đã được chúng tôi khoanh đỏ trên C/O form E dưới đây để Quý khách nhanh chóng xác định dữ liệu cần nhập)
Tra cứu C/O form E nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc (China - PRC)

4. Nhấn vào ô SEARCH, nếu giấy tờ C/O form E người bán cung cấp là chuẩn thì sẽ có bảng thông báo như bên dưới:
Tra cứu C/O form E nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc (China - PRC)

Nếu không đúng kết quả trả về sẽ như sau: