Quả cân 20kg/1g chuẩn M1 OIML chất liệu inox - Jadever

Quả cân 20kg sai số 1.000mg (1g) đạt chuẩn M1 OIML với chất liệu inox được nhập khẩu từ hãng cân Jadever.