Bài đăng

Cân bàn WPT 120/C2/NV (120kg chính xác 2g) – Radwag

Cân bàn WPT 60/C2/R/NV (60kg chính xác 1g) - Radwag

Cân tính tiền JP2S 30kg (6 màn hình) - Jadever

Cân sàn Đông Đô với bộ thiết bị Ohaus (DD.31P-Ohaus)

Quả cân 20kg/1g chuẩn M1 OIML chất liệu inox - Jadever

Cách kiểm tra hàng hóa nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc (China - PRC)

Cân bàn chống nước BBA238 - Mettler Toledo

Cân phân tích WTC200 (200 gram), chính xác 0,001g - Radwag (EU)

Cân kỹ thuật WTC2000 (2000 gram bước nhảy 0,01g) - Radwag